Wyzwania Przedsiębiorców w Branży TSL

Niestety, nieodzownym „wyzwaniem” przedsiębiorców funkcjonujących w branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) jest ubieganie się o odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC). Wielu z Was, występując o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji, spotkało się z sytuacją, gdzie ubezpieczyciel wypłacił niższe odszkodowanie, argumentując, że naprawa w warsztacie współpracującym z ubezpieczycielem, dzięki ulgom i rabatom wynegocjowanym przez ubezpieczyciela, byłaby tańsza. Czy takie działanie ubezpieczyciela jest jednak prawidłowe?

Uchwała Sądu Najwyższego

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2024 roku (sygn. akt III CZP 142/22), która precyzuje, jak powinno wyglądać postępowanie ubezpieczyciela w takich przypadkach:

  1. Naprawa już wykonana lub umowa zawarta: Jeśli przed wypłatą odszkodowania dokonaliście naprawy pojazdu i ponieśliście jej koszty lub zawarliście już z warsztatem umowę dotyczącą naprawy, to ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie odpowiadające poniesionym kosztom lub kosztom, które jesteście zobowiązani ponieść zgodnie z umową z warsztatem. W takim przypadku ubezpieczyciel nie może powoływać się na ulgi i rabaty możliwe do uzyskania w warsztatach współpracujących z nim.
  2. Naprawa jeszcze nie wykonana, brak umowy: Jeśli przed wypłatą odszkodowania nie dokonaliście jeszcze naprawy i nie zawarliście umowy z warsztatem dotyczącej naprawy, to ubezpieczyciel co do zasady może powoływać się na możliwe do uzyskania ulgi i rabaty. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zostanie wykazane, że skorzystanie z tych ulg i rabatów jest sprzeczne z Waszym interesem (np. renoma warsztatu, odległość, dostępne terminy itp.).

Praktyczne Wskazówki

W praktyce, aby uniknąć sporów z ubezpieczycielem, warto:

  • Dokumentować wszelkie koszty naprawy: Zbierajcie faktury, umowy oraz inne dokumenty potwierdzające poniesione koszty naprawy.
  • Wybierać warsztaty z renomą: Jeśli macie możliwość skorzystania z usług renomowanego warsztatu, którego naprawy są droższe, ale jakościowo lepsze, zadbajcie o odpowiednie uzasadnienie wyboru.
  • Zwracać uwagę na lokalizację i terminy: Jeśli warsztat współpracujący z ubezpieczycielem jest zbyt daleko lub ma długie terminy oczekiwania, również warto to udokumentować.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule będą dla Was pomocne i pozwolą lepiej zrozumieć, jakie prawa przysługują Wam w przypadku ubiegania się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC. Oczywiście, życzymy Wam, aby te informacje nigdy nie musiały być wykorzystane, a wszelkie kolizje i problemy drogowe omijały Was szerokim łukiem.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *