6f19042442d9240ae3d5ca7959e1db55

foto. Bloomberg

Jak Zmniejszyć Kary za Nieprawidłowości przy Przewozie Towarów w Wielkiej Brytanii?

Jak zapewne wiesz, brytyjskie władze mogą nałożyć wysoką karę na osobę odpowiedzialną za brak zabezpieczenia pojazdu przewożącego towary lub na osobę odpowiedzialną za przewóz pasażera na gapę. Niestety, nie ma pewnego sposobu na uniknięcie tych kar, ale w dzisiejszym wpisie chcielibyśmy poinformować Cię, jak można ubiegać się o ich redukcję – w tym przypadku w przypadku kary nałożonej na firmę.

Jakie są Możliwości Redukcji Kary?

Jeśli kara zostanie nałożona na przedsiębiorcę, możliwe jest ubieganie się o jej zmniejszenie (testowanie środków) – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Brytyjskie przepisy przewidują następujące redukcje:

  1. W przypadku mikroprzedsiębiorstw, tj. tych, których obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro i zatrudniają mniej niż 10 pracowników, możliwe jest zmniejszenie nałożonej kary o 75%.
  2. W przypadku małych przedsiębiorstw, tj. tych, których obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro i zatrudniają mniej niż 50 pracowników, możliwe jest zmniejszenie nałożonej kary o 50%.
  3. W przypadku średnich przedsiębiorstw, tj. tych, których obrót nie przekracza 50 milionów euro, suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro i zatrudniają mniej niż 250 pracowników, możliwe jest zmniejszenie nałożonej kary o 25%.

Jakie Dokumenty są Wymagane?

Podczas ubiegania się o zmniejszenie nałożonej kary z powodu wielkości przedsiębiorstwa, należy przedłożyć odpowiednią dokumentację potwierdzającą prawo do zmniejszenia kary (w tym wielkość przedsiębiorstwa) – na przykład w formie bilansów lub oświadczeń podpisanych przez zarząd. Należy również pamiętać, że jeśli dokumentacja ta nie jest w języku angielskim lub walijskim, konieczne będzie dołączenie tłumaczenia poświadczonego na język angielski lub walijski.

Termin Składania Wniosku

Wniosek o zmniejszenie kary, na podstawie wskazanych powyżej przesłanek, musi być złożony przed terminem płatności kary – wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Co Warto Wiedzieć?

Złożenie wniosku nie gwarantuje zmniejszenia kary, ponieważ zależy to od decyzji właściwego brytyjskiego organu i może zostać odrzucone na przykład w przypadku, gdy dostarczona dokumentacja dotycząca sytuacji finansowej firmy jest niewystarczająca lub jeśli dowody te nie uzasadniają złożenia wniosku.

Porady Prawne

Oczywiście, przed podjęciem jakichkolwiek działań zawsze warto zasięgnąć porady prawnika, jednak mamy nadzieję, że przedstawione w tym wpisie informacje będą dla Ciebie pomocne.

Podsumowanie

Redukcja kar nałożonych przez brytyjskie władze graniczne może być możliwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Kluczowe jest dostarczenie odpowiedniej dokumentacji i złożenie wniosku przed terminem płatności kary. Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że wszystkie kroki są prawidłowo podjęte.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *